Ideelabori projektid

STARTER@Ukraine

Projekti „Praktilise ettevõtlusõppe arendamine Ukraina ülikoolides toetudes Eesti parimale praktikale“ eesmärgiks on edendada Ukraina üliõpilaste ettevõtlikkust ja ettevõtlusalaseid teadmisi, toetudes Eesti parimatele praktikatele.

Koostöös Ukraina partneritega disainitakse TÜ Ideelabori kogemusel baseeruv õppeprogramm (yep!STARTER), mis pakub äriidee arendamiseks praktilisi oskuseid ning ettevõtte loomiseks vajalikke teadmiseid. Semestripikkune programm koosneb töötubadest ja mentorsessioonidest, algab inspiratsiooniüritusega ning lõppeb äriideede võistlusega. Parimad meeskonnad saavad võimaluse esitleda oma ideid ja ärimudeleid Tartus rahvusvahelisel ärifestivalil sTARTUp Day 2019. Programmi väljatöötamisel ja rakendamisel lähtutakse Eestis rakendatud eelinkubatsiooniprogrammi STARTER kogemustest. 


Projekti tulemusena suureneb ukraina noorte teadlikkus selle kohta kuidas jõuda ideest toimiva ettevõtte asutamiseni, paraneb tudengite arusaam ettevõtlikkusest ning sotsiaalsed oskused, mis määravad noorte hakkamasaamise tööturul.

 

Projekti juhtpartneriks Eestis on TÜ Ideelabor ja Ukrainas MTÜ "Platform of Innovative Partnership (PIP)“, mis sarnaselt Ideelaborile pakub üliõpilasele suunatud praktilist ettevõtlusõpet ning koondab oma võrgustikku neli Ukraina ülikooli: Kyiv National Economic University, Taras Schevchenko National University of Kyiv, National Aviation University ja Donetsk National Technical University.

 http://www.yepworld.org/ 

Projekti periood: september 2017 – mai 2019

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.