Starter eelinkubatsiooni programmi tiimid said mentoritelt uut motivatsiooni ideede edasiarendamiseks

Startup Labi poolt korraldatud äriideede arendusprogramm StarterTartu on suunatud üliõpilastele ja kõikidele õppuritele, kes soovivad õppida ideearendusprotsessi ning katsetada oma idee elujõudu praktikas. Kogenud mentorite toel arendavad tiimid ühe semestri jooksul välja perspektiivikaid ideid ja kujundavad neist töötavad ärimudelid. Programm toimub paralleelselt ka Tallinnas. StarterTartu programmi üheks kõrgpunktiks on Mentorite Tagasiside Karussell, kus tiimid kohtuvad erinevatelt tegevusaladelt pärit kogenud mentoritega, et saada oma ideele olulist tagasisidet. Selleaastane üritus toimus 5. oktoobril startup- ja tehnoloogiakogukonna keskuses Spark HUBis. Üritusel osales 11 mentorit ja 22 tiimi ning kokku oli 100 õpilast, kes kuulasid mentorite häid nõuandeid.

Starteri programmi mentorid on pikaajalise kogemusega spetsialistid oma valdkonnas. Enamus mentoreid olid osalenud varasematel Mentorite Tagasiside Karussellidel, kuid oli ka neid, kelle jaoks oli tänavune üritus esmakordne. Kõik mentorid olid kutsutud vastavalt tiimide vajadustele.

Pildil: tiimid ja mentorid SPARK HUB’is. Foto: Hannah Kaarma

Tartu Teaduspargi S2B Launchpad’i ettevõtlusinkubaatori juht Hanna-Liis Remmelg oli positiivselt üllatunud, et ettevõtlusest huvitatud noori oli sel aastal nii palju. "Olgugi siis, kas noored osalevad programmis vabatahtlikult või kohustuslikult, aga nad on kõik andnud oma panuse. Selline kasv näitab suures plaanis head arengut," lisas ta. Startup Estonias süvatehnoloogia projektijuht Vaido Mikheim väljendas rõõmu, nähes, et mõned tiimid olid juba teinud kliendiküsitlusi. See näitab, et nad on juba uurinud potentsiaalsetelt klientidelt tagasisidet nende lahendatava probleemi tõsiduse ja lahenduse kohta. Samuti märkas ta, et tiimide tase varieerus nii idee arengu kui ka liikmete oskuste osas. Tiimid suhtusid mentorite tagasisidesse positiivselt ning tundusid motiveeritud oma ideid edasi arendama.

Pildil: tiimi Koit liikmed. Foto: Hannah Kaarma

Üritusel osalenud tiimi Permink liikmed märkisid, et Mentorite Tagasiside Karussell oli väga kasulik, sest üritusele tulles oli idee veel väga lahtine ja polnud isegi selge, kas see on teostatav. Tiimi liige Mattias Milk lisas: "Saime juhiseid, kuidas edasi minna, ning mida rohkem tähelepanu pöörata idee arendamisel." Tiimi Koit juht Kevin Akkermann oli juba teist korda oma algse tiimi ja ideega Starteri programmis. Kevin märkis, et nende tiim sai head tagasisidet eriti nende ärimudeli osas. "Üldiselt tõid mentorid meid rohkem maa peale tagasi, aga samal ajal andsid nad meile ka juurde motivatsiooni," lisas Koit tiimi liige Carl Valgus.


Üritusel osalesid mentorid: Ants-Oskar Mäesalu, Kristina Lillo, Tõnis Hendrik Hlebinkov, Liina Laul, Vaido Mikheim, Martti Soosaar, Triin Kask, Seren Rumjancevs, Joonas Puura, Hanna Liis Remmelg ja Marili Vihmann. Oleme tänulikud nende aja ja suurepärase mentorluse eest!


Starteri programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Rohkem informatsiooni:

Hannah Kaarma

TÜ Startup Labi kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist

Telefon: 5400 5242

E-post: hannah.kaarma@ut.ee