Järgmised üritused
26.03
toimub virtuaalselt 16-31.03.20
Mentorite tagasiside karussell
Eelinkubatsioon
Meeskonnad saaavad individuaalset tagasisidet kogenud ettevõtjatelt, valdkonna ekspertidelt ja ärimentoritelt. Meeskonnad kohtuvad startup-maailmas kogenud mentoritega, et esitleda oma ideed ning saada esialgset tagasisidet, kasulikke nõuandeid ja mentorite kontakte!

Online mentorite tagasiside karusellist saavad osa võtta vaid STARTER meeskonnad.

Mentorite tagasiside karussell on tagasisidestamise töötuba. Iga meeskond täidab oma idee kohta ära dokumedi (one-pageri), mis saadetakse edasi mentoritele. Seejärel lepivad meeskonnad mentoritega kokku kohtumise, kus oma idee kohta tagasisidet küsitakse.  Hiljemalt 31.03 teevad meeskonnad lühikokkuvõtte saadud tagasisidest ja esitavad selle juhendajale.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust Andres Vaheriga, andres.vaher@ut.ee.

STARTER programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja EIT Health.
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.

Registreeru

Email again: