Järgmised üritused
05.11
virtuaalselt
KELL 16.00 - 19:30
Tootearenduse veebiseminar
Eelinkubatsioon

Selles veebiseminaris keskendutakse toote- ja teenusearendusele

 

Kuidas keskenduda olulisele? Tooteid ja teenuseid arendades kipub ettevõtetele keerukas juhtimine üle jõu käima. Enamasti ei suudeta oma toote või teenuse juures kriitilise tähtsusega kohti paremaks muuta, ressurssidest jääb vajaka või konkurendid on tunduvalt paremad.

Veebiseminari viib läbi Evgenia Trofimova. Seekordne veebiseminar on avatud vaid STARTERtartu tiimidele. Produktiivsemaks tööks oleme tiimid jaganud kahte gruppi. Korraldajad saadavad veebiseminariga liitumise lingi kõikidele tiimidele. 
Palume kõikidel tiimidel saata 1-2 slaidi oma idee kohta, mis sisaldab: 

  • Tiimi nime/toote nime + lühitutvustsus
  • Väärtuspakkumine (misk just sina?)
  • Sihtgrupp (kes on su klient?)
  • MVP (minimum viable product)

Grupp nr 1 veebiseminar toimub kell 16.00 - 17.30. 

Grupp nr 1 tiimid: BerryBot, Boomerang, Checky, Dexi.EE, Discticted, HAIP, JOINem, ManorUp

Grupp nr 2 veebiseminar toimub kell 18.00 - 19.30.

Grupp nr 2 tiimid: PetLog, Pillbox, Pocket Tour, SAFE, TakeMyStuff, Unlimited Closet.


Kasutajakeskse arenduse ja disainmõtlemise meetodid aitavad välja selgitada, millele ettevõtted peaksid keskenduma ja mida kliendid hindavad. Töötoas keskendume erinevatele meetoditele, mille abil kindlaks teha just need funktsioonid, mis teevad sinu toote või teenuse väärtuslikuks.

Toote või teenuse disainimine on palju enamat kui kokkupanek, tellimine või isegi toimetamine; see on väärtuse ja tähenduse lisamine, valgustamine, lihtsustamine, selgitamine, muutmine, veenmine ja võib-olla isegi lõbustamine. "- Paul Rand, graafiline disainer, õpetaja.


Üritus on inglise keeles ja mõeldud vaid STARTERtartu tiimidele!
Sündmust toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.